Om foreningen

Foreningen, som blev stiftet i 1967, har til formål at administrere teaterlovens 
bestemmelser vedrørende abonnementsordninger med henblik på at fremme
teaterinteressen i Herlev ved at tilbyde et alsidigt repertoire.

Alle som har tegnet abonnement er medlemmer af foreningen.
Generalforsamlingen, som afholdes hvert år i september, er foreningens øverste
myndighed og alle som har tegnet abonnement har adgang til generalforsamlingen.

Forestillingerne opføres i Teaterbio.
Foreningen modtager hvert år tilskud fra Staten og Herlev Kommune.
Alle er naturligvis velkommen til at kontakte både forretningsfører Birgit Højmark
og bestyrelsesmedlemmerne med synspunkter eller spørgsmål.
Du kan sende en mail til: herlevteater@herlevteater.dk

Bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af
Formand Jørgen Nielsen
Næstformand Flemming Nordenhof
Bestyrelsesmedlem Søren Schandorph
Bestyrelsesmedlem Inge Bondo
Suppleant Verner Hedegaard
Suppleant Birgit Hardt Hansen
Forretningsfører  Birgit Højmark, 23 70 73 73